4 dingen doenGezondheidsVoordeel

Vermoeidheid »
Depressie »
Overgewicht »
Hoge Bloeddruk »
Hartaandoeningen »
Diabetes »

EN     NL

Okt 2012: Health coach in Safety! blad Sdu

Dr.ir. Luuk Simons was een van de sprekers op de recente netwerkbijeenkomst Arbeidsveiligheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij ontwikkelde het Health Coach Program dat nu ook wordt ingezet voor werknemers van de TU Delft. Het programma is wetenschappelijk onderbouwd. Simons: Lifestyle – voeding, bewegen en stress – wordt wel altijd genoemd als belangrijke factor voor gezondheid en de mate van fitheid van medewerkers, maar het is nog veel belangrijker dan wat de meeste mensen zich realiseren.

 

Klik hier voor de pdf van de rapportage in het Safety! blad van het Sdu over ons Health Coach programma.

https://www.sdu.nl/safety-magazine-abonnement.html

 

Hieronder staat de volledige tekst:

 

‘Gezond en fit = veiliger’

 

‘Een gezonde en fitte medewerker is tevens een veel veiliger medewerker’, is een van de stellingen van dr.ir. Luuk Simons van de TU Delft. ‘Het gaat dan om mentale alertheid, maar ook de fitheid om te reageren op onverwachte situaties. Zo zijn bijvoorbeeld “vallen” en het risico op botbreuken sterk gerelateerd aan fitheid en alertheid. Bovendien zijn fitte medewerkers beter in staat goede beslissingen te nemen.’ De aandacht voor de gezondheid en de fitheid past in een van de doelstellingen van het SZW-Actieplan Arbeidsveiligheid: het bevorderen van veilig gedrag. Simons: ‘Aandacht voor je eigen gezondheid is mijns inziens aandacht voor veilig gedrag.’

Simons studeerde af in de biofysica en de filosofie van de medische technologie en is gepromoveerd op het combineren van E-services en persoonlijke dienstverlening. Naast zijn werk als managing consultant bij telecomprovider KPN en TNO ICT promoveerde hij in deeltijd bij de Delftse faculteit Techniek, Bestuur en Management. Simons: ‘Ook bij gezondheidsprogramma’s is er in toenemende mate sprake van interactie tussen E-services en persoonlijke begeleiding. Mijn onderzoek bij de TU Delft richt zich, in vervolg op mijn promotieonderzoek, op deze interactie. De vraag die we met applicaties en methoden willen beantwoorden is: wat is de optimale mix tussen E-support en persoonlijke aandacht. Het grappige is dat waar stress en met name de sociale relaties moeizaam aan de orde komen bij gezondheidsprogramma’s, ze in de loop van ons programma meestal als vanzelf ter sprake komen. Aandacht voor stress en sociale relaties levert ook winst op voor de gezondheid en veiligheid.’

 

Biofysicus

Simons’ interesses kenmerken zich van jongs af aan door een brede belangstelling voor natuur en ‘leven’. ‘Die interesse heeft ten grondslag gelegen aan mijn keuze om biofysica te gaan studeren aan de TU Twente. Biofysica is een brede, interdisciplinaire wetenschap die theorieën en methoden uit de natuurkunde toepast op biologische systemen, van enkele moleculen tot complete ecosystemen. Een groot deel van het biofysisch onderzoek richt zich op processen in de cel en de interactie tussen cellen. Dat vormt uiteindelijk ook de basis voor mijn interesse in gezondheid. De wetenschap komt nu in het stadium dat we op cel- en zelfs moleculair niveau fysiologische processen kunnen onderzoeken. Dat geeft, naast epidemiologisch onderzoek, een schat aan informatie over een gezond menselijk lichaam en daarmee, zo is mijn overtuiging, ook een alerte geest.’

 

Simons is, vele rapporten en onderzoeken bestuderend, er steeds meer van overtuigd geraakt dat de huidige benadering van gezondheid te veel gericht is op symptoombestrijding. ‘De aandacht zou zich meer moeten verleggen naar de bron: voeding, bewegen en emotionele gezondheid. De studie die opleidt tot arts heet niet voor niets “medicijnen”. Artsen vinden zelf ook steeds vaker dat ze te weinig tijd voor hun patiënten hebben. En mensen met enkel een recept op pad sturen, zonder dat ze gezonder gaan leven is soms enkel symptoombestrijding en niet bevredigend. Het pakt niet de bron aan, laat staan dat we gericht zijn op preventie.’ Uit uitgebreide onderzoeken, onder andere van de Harvard Nutrition Group, kan de conclusie worden getrokken dat 60 tot 90 procent van ziekten die hun grond vinden in voeding, weinig bewegen en stress, te voorkomen is. Daarmee is al gauw 40 procent van de zorgkosten gemoeid. Ook blijkt uit onderzoek dat verandering van de levensstijl veel effectiever is om te ‘genezen’ van aandoeningen zoals hart-en-vaatziekten dan een standaard behandeling, waarbij de ziekte eigenlijk blijft voortschrijden. Simons: ‘Sinds de omstreden arts Moerman was het een tijd not done om als medicus over voeding te spreken. Dat tijdperk is gelukkig ondertussen voorbij. En de wetenschap eronder is ook veel robuuster geworden.’

 

Voeding

‘Mijn interesse voor bijvoorbeeld voeding is een voortzetting van die nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken, en dan vooral levende organismen. Het wrange is dat biochemici al decennia lang heel veel voedingseffecten kennen en onderzoeken, die nog weinig worden benut. Daarbij komt dat ik ook in de familiekring geconfronteerd ben met ernstige ziekten.’ Simons’ interesse resulteerde uiteindelijk in de start van de Health Coach. Eerst buiten en daarna ook binnen de TU Delft. Het college van bestuur had er zeker oren naar. ‘Zij beseffen dat het niet alleen veiliger is, maar ook dat gezond- en fitheid nodig zijn om wetenschappelijke topprestaties te leveren. Ook moet het, via uitval van medewerkers, weglekken van cruciale kennis voorkomen.’

 

Naast het uitvallen van medewerkers speelt ook een rol dat niet-fitte medewerkers wellicht niet uitvallen, maar veel minder productief kunnen zijn. Simons: ‘De TU-bedrijfsartsen waren ook meteen heel enthousiast. Nu hebben we een succesvol programma. Er zijn al medewerkers met diabetes van hun medicatie afgeholpen. Dit soort successen motiveert me enorm.’ Simons denk ook dat ‘gezondheid’ en de kosten daarvan meer en meer op het bordje van de mensen zelf en dat van de werkgever komen. ‘Nu wordt er nog vooral naar de grote pot met overheidsgeld gekeken. Maar die pot groeit al jaren te hard en is nu vrijwel onbetaalbaar geworden. Het grote schrappen van behandelingen en vergoedingen is begonnen. In de toekomst zal mijns inziens meer en meer naar de mensen zelf worden gekeken. Dan raakt preventie rechtstreekser de portemonnee, al proberen wij mensen te laten inzien dat de grootste winst in hun eigen fitheid zit.’

 

Eigenwijs

Ook als er (ernstige) problemen aan het licht komen, zoals bijvoorbeeld kanker, ziet Simons problemen met de huidige organisatie van de gezondheidszorg. ‘Eigenlijk zijn de meeste specialisten expert in behandeling, en is er vrijwel niemand expert in gezondheid. Sterker nog: de medische bevoegdheden zijn vaak bij wet nauw afgebakend. Een radioloog kan en mag (volgens de wet en waar zijn medische bevoegdheden liggen) alleen zeggen: “Ik kan je het beste helpen met deze radiotherapie.” Een chirurg heeft alleen een operatie in de aanbieding, en een oncoloog een bepaalde chemokuur. Uiteraard wordt er wel veel naar elkaar doorverwezen. Wat de beste keuze is, volgt soms uit protocollen, maar de patiënt moet vaak zelf kiezen als de situatie iets minder standaard is. De superspecialisten zijn te zien als de “derdelijns” gezondheidszorg. De huisarts is, als generalist, de eerste lijn. Wat eigenlijk ontbreekt is een tweede lijn gezondheidszorg: een specialist die als een soort case manager de verschillende specialismen op een bepaald terrein overziet en de patiënt daarin kan ondersteunen.’

 

Er zijn voor gezondheidssupport al verschillende elektronische en mobiele Health Programs beschikbaar. Daar liggen allerlei kansen voor de toekomst, zeker in combinatie met toekomstige ‘pleisters’ waarmee je biomarkers kunt monitoren. Simons vindt het jammer dat veel applicaties nog erg stand alone werken. Simons: “Wat je eigenlijk wilt, is een integraal dashboard voor monitoring en bevordering van de gezondheid, waarbij je per gebruiker kunt kiezen welke applicaties en randapparaten je gaat combineren. Bijvoorbeeld Runkeeper voor iemand met trainingsdoelen voor hardlopen, of een Wifi weegschaal voor iemand met gewichtsdoelen. Op de TU Delft en hier op de faculteit werken wij aan systemen die beter de deeloplossingen kunnen koppelen en daardoor veel meer individueel gericht kunnen zijn. Deze programma’s zijn gemakkelijker aan te passen. Dat maakt de acceptatie groter. Sterker nog, mensen worden er vaak razend enthousiast over. Ik ben optimistisch over de resultaten die we nog kunnen boeken.”

 

Netwerkbijeenkomst Actieplan Arbeidsveiligheid

Binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) lopen de laatste jaren steeds programma’s om goede en veilige arbeidsomstandigheden te bevorderen. Het Actieplan Arbeidsveiligheid streeft naar een reductie van 25 procent in arbeidsongevallen in 2012. De aanleiding voor het plan is de stagnatie van de afname van het aantal en de ernst van arbeidsongevallen sinds 2005. Jan Hijn ter Steege, projectleider van het Actieplan Arbeidsveiligheid: ‘Het Actieplan heeft prachtige producten opgeleverd. Toch is dit alweer de laatste netwerkbijeenkomst. Op 23 november 2012 sluiten we het Actieplan af met een conferentie. Ook komt er uiteraard nog een evaluatie, waarvan we de uitkomsten met belangstelling tegemoet zien. Eén ding is zeker: we moeten blijven streven naar afname van arbeidsongevallen.’ Een andere woordvoerder van het ministerie van SZW over het stoppen van het Actieplan: “Het nu demissionaire kabinet was niet zo van de subsidies. Het plan wordt niet verlengd. De noodzaak voor het bevorderen van veilige arbeidsomstandigheden blijft echter wel bestaan.”

 

Nieuws archief

Leden login


Nieuws


Lekker koken en gezond

Echt gezond koken kan ook echt lekker zijn. In bijv. Azië doet men dat al eeuwen.

Lees meer »


Disclaimer

De Cancer Health Coach geeft geen medisch advies, maar gezondheidsinformatie. Overleg met je artsen en behandelaars.