4 dingen doenGezondheidsVoordeel

Vermoeidheid »
Depressie »
Overgewicht »
Hoge Bloeddruk »
Hartaandoeningen »
Diabetes »

EN     NL

Juli 2011: Health Program in HR Netwerk

Summary:

Dutch health care costs are now 700,- Euro/month, and rising. And 75% of employee health care costs are caused by four conditions, which are to a large extent preventable: cardiovascular disease, Western cancers, diabetes-2 and obesity. The Health eCoach Program is showing since 1,5 years that it can help alleviate these burdens.

 

Main tekst (in Dutch) http://www.hrnetwerk.nl/hrm_nieuws.php?nieuws=_Westerse_ziekte_velt_werkgevers  

 

Westerse ziekte velt werkgevers; Health (e)Coach Program maakt Nederland beter

DELFT/REEUWIJK, 20110714 -- De kosten van de gezondheidszorg in Nederland bedragen nu al € 700,- per werknemer per maand en het einde lijkt nog niet in zicht. De gezondheidsstatistieken wereldwijd laten zien dat steeds meer mensen steeds jonger lijden en overlijden aan obesitas, kanker en hart- en vaatziekten. Een alarmerende ontwikkeling.

Na zorgvuldige bestudering van de statistieken en bijbehorende onderzoeken ontdekte dr. ir. Luuk Simons van de TU Delft een causaal verband tussen ziektes en de leefgewoonten van mensen. Daarin ligt volgens hem dan ook de sleutel tot de oplossing, die hij heeft geïmplementeerd in het Health (e)Coach Program. Het landelijk opererende, onafhankelijke verzekeringsintermediair SUCSEZ heeft dit programma als speerpunt opgenomen in het dienstenaanbod voor de zorgmarkt.

Ziek worden is vaak meer dan 'domme pech'

Verschillende 'health programs' van diverse zorgverzekeraars zijn soms helaas mooier qua verpakking dan wat de inhoud kan waarmaken. Daarnaast wordt de basisverzekering versoberd, bijvoorbeeld door het schrappen van de vergoeding voor “stoppen-met-roken-programma's”. Dit maakt andere maatregelen om volgende generaties een gezondere toekomst te bieden, alleen maar noodzakelijker.

De stelling van Luuk Simons is dat ziektes ons niet zomaar overkomen. Die blijken in maar 25% van de gevallen DNA-bepaald en in zo’n 75% van de gevallen is onze levenswijze doorslaggevend. Ter illustratie: Sinds 1995 zijn in China meer mensen obees geworden dan het totaal aantal inwoners van de VS: een grote keerzijde van de toenemende welvaart. En in het Westen is obesitas ondertussen een grotere risicofactor dan roken. Zelfs voor zaken als kanker en hart-en-vaatziekten. Ziek worden is niet enkel domme pech, maar mede het gevolg van verkeerde eetgewoonten, te weinig beweging en te veel stress: allemaal zaken die we kunnen veranderen. En met de juiste benadering blijken mensen ook graag te willen veranderen. Zoals ook is gebleken op de TU Delft waar het Health (e)Coach Program onder medewerkers nu al 1,5 jaar met goede resultaten loopt.

Personal coaching & online health dashboard

De laatste jaren krijgt het motto “voorkomen is beter dan genezen” een steeds belangrijkere plek in de gezondheidszorg. Bij preventieprojecten blijven de resultaten echter vaak lang onzichtbaar. Dat hoeft niet. Het Health (e)Coach Program laat al binnen 3 maanden grote verbeteringen zien in gezond gedrag en verbeterde kwaliteit van leven, maar ook in bijvoorbeeld gewicht, cholesterol en bloeddruk. Bovendien geven deelnemers aan dat zij ‘preventie’ op deze manier leuk en zinvol vinden, en dat men nooit meer terug wil naar de oude levensstijl. En daarin ligt misschien wel de grootste winst.

De kracht van het Health (e)Coach Program van Luuk Simons schuilt in de motiverende combinatie van een personal coach, die mensen bewust maakt van de gevolgen van hun levensstijl, en het online health dashboard. Laatstgenoemde toepassing geeft deelnemers aan het programma steeds een actueel inzicht in hun gezondheidstoestand en de effecten van hun inspanningen om die toestand te verbeteren. Hier gaat een sterk motiverende werking van uit. En als deelnemers horen dat juist bij 50+’ers de snelste winst in vitaliteit te boeken is, meer nog dan bij jongeren, dan is dat uiteraard goed nieuws.

Het is nog te vroeg voor uitspraken in termen van besparingen op zorgkosten, maar afgaande op vergelijkbare pilots in de Verenigde Staten kunnen die oplopen tot bijna 40% ten opzichte van bedrijven die géén health program voeren. Voor SUCSEZ reden genoeg om deze kans op een financieel gezondere zorg en meer mensen die gezonder langer leven op te pakken. In nauwe samenwerking met Luuk Simons biedt SUCSEZ bij werkgevers daarom een maatwerk Health (e)Coach Program aan, dat de deelnemende organisatie per saldo meer oplevert dan wat het per individuele deelnemer kost. Daar wordt Nederland in alle opzichten beter van.

SUCSEZ B.V. is een landelijk opererende, onafhankelijke verzekeringsintermediair, met een specialisatie in zorgverzekeringen en arbeidsgerelateerde verzekeringen .

Dr Ir Luuk Simons is Health Coach Program directeur, en in deeltijd verbonden aan de TU Delft, TRANS en stichting HELP (Health Engagement through Lifestyle Programs). Het inzetten van het Health (e)Coach Program voor de TU Delft medewerkers in 2011 wordt financieel ondersteund door Ohra/CZ.

SUCSEZ B.V./TUD Delft

Contact:

Vanuit SUCSEZ B.V. is bereikbaar Nils Karssens 06-54245806 en nkarssens@sucsez.nl
Vanuit het Health Coach Program is Luuk Simons bereikbaar op 06-5364 7272 en l.p.a.simons@tudelft.nl

 

 

Further details and Video:

Links to article summary & details: http://www.hrnetwerk.nl/hrm_nieuws.php?nieuws=_Westerse_ziekte_velt_werkgevers

 

Link to full item

 

Take a look at the videos:

 

TEDx Video: http://www.youtube.com/watch?v=ukK-4UR3eRc

 

TU Delft Video http://www.youtube.com/watch?v=2hPATbsSUfE

 

Link to Delft University of Technology Press Release

 

Nieuws archief

Leden login


Nieuws


Lekker koken en gezond

Echt gezond koken kan ook echt lekker zijn. In bijv. Azië doet men dat al eeuwen.

Lees meer »


Disclaimer

De Cancer Health Coach geeft geen medisch advies, maar gezondheidsinformatie. Overleg met je artsen en behandelaars.